(Nordnorsk debatt)

Det foregår en stille og byråkratisk styrt nedbemanning av statsarkivet i Tromsø. Uten vedtak, politisk behandling eller offentlig debatt er Statsarkivet i Tromsøs oppgaver i ferd med å bli sentralisert til Oslo.

Det kan få konsekvenser for både rettssikkerheten og den viktige kompetansen på nordnorsk kulturhistorie.

I 2016 hadde statsarkivet i Tromsø ni ansatte. I 2020 er tallet redusert til fire. Harald Lindbach, fungerende statsarkivar i Tromsø uttrykker sin bekymring i en artikkel i Forskerforum. Han forteller at på grunn av bemanningstap er lesesalen i Tromsø åpen kun 1,5 dager i uka. Han melder om stort arbeidspress og håper på flere stillinger til Tromsø.

Det ser ikke ut som om han får ønsket sitt oppfylt. Riksarkivar Inga Bolstad kan i samme artikkel slettes ikke love flere folk til Tromsø.

Hun forteller at den nye organisasjonsstrukturen i Arkivverket innebærer at oppgavene skal knyttes til avdelinger og ikke til geografi. Medarbeiderne kan sitte et annet sted landet, mener hun, og svare på spørsmål om arkivet i Tromsø.

Altså, tjenesten kan godt sentraliseres.

Nestleder i Norske kveners forbund, Vilde Christoffersen Walsøe, er med rette frustrert på denne holdningen fra Arkivverket. I et debattinnlegg på Nordnorsk debatt sier hun at hennes erfaringer tilsier at kunnskapen om kvenene er forsvinnende liten sør for Troms. Hvis praksisen om sentralisering av servicetjenester fra arkivverket skal dominere, ser hun mørkt på forholdene for forskning på og formidling av kvenske kilder og kvensk historie i framtiden.

Sentraliseringen av statsarkivets oppgaver framstår som en nasjonal fallitterklæring på vegne av den nordnorske historieformidlinga.

Statsarkivet i Tromsø skal også betjene store landområder i Troms, Finnmark og Svalbard som er styrt av særlovgivning på eiendom.

Dette er materiale som er viktig å beholde og videreutvikle en god lokal og regional kompetanse på. Kompetanse som kan være behjelpelig og tilgjengelig for publikum i nord og sikre at rettssikkerheten er ivaretatt.

Arkivverket bør snarest ta hensyn til de sterke signalene fra Nord-Norge og styrke Statsarkivet i Tromsø.