Stig André beskriver situasjonen som alvorlig: – Dette har jeg aldri opplevd. Det er ekstremt

Rovviltkontakt i Hattfjelldal for Statens naturoppsyn, Stig André Brennhaug har sjekket dødsårsaken på rundt 40 reinkalver så langt denne våren i Byrkije reinbeitedistrikt. - Dette er ekstremt, sier han. Totalt nærmer det seg 100 døde i reinbeitedistriktet.