I midten av februar i år ble det etablert et nytt lokalparti i Nordreisa som stiller liste ved kommunevalget til høsten.

Nordreisa Industri- og næringsparti (INP) har i skrivende stund allerede ca.25 medlemmer.

Det melder de selv i en pressemelding.

Styreleder er organisasjons- og kommunepolitikeren Harald Evanger, og med seg i styret har han helsearbeider Renate Ingebrigtsen, ingeniør og gårdbruker Gunbjørg Nygård Melkiorsen, industriarbeider Per Olav Agledahl Bless og lærer og småbarnsmor Tove-Mette Kristiansen.

Industri- og næringspartiet forteller at de ønsker seg helt vanlige mennesker med arbeidslivserfaring inn i politiske styresett.

– Vi mener at også kommune-politikere i større grad må klare å se det totalbildet som kreves for å skape vekst og utvikling i årene fremover. Lokale ressurser i Nordreisa og Nord-Troms må i langt større grad utnyttes til fordel for oss som bor her. Vi mener også at for å kunne gi et tilstrekkelig tjenestetilbud til kommunens innbyggere, så må vi lytte til nettopp innbyggerne, skriver de.

Senere i måneden offentliggjør det valglisten foran høstens valg.

– Denne listen blir offentliggjort straks etter nominasjonsmøte nå i mars. Vårt lokale mål er å få med folk fra ulike deler av kommunen, med ulike livserfaringer representert der beslutninger tas. Vi har fortsatt plass til flere som ønsker det samme som oss; - bidra til at Nordreisa blir en bærekraftig vekstkommune som vi alle kan være stolt over å tilhøre. Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet for å få en ny retning i lokalpolitikken og fremme våre fanesaker for det kommendekommunevalget i september 2023, melder styret i Nordreisa INP.