Sterk kritikk: Tre tunge partnere trakk seg fra prestisje-senter i Tromsø

Prestisjesenter i Tromsø får sterk kritikk av egne partnere. Direktør Jan-Gunnar Winther og UiT-rektor Anne Husebekk er uenige.