(Nordnorsk debatt)

DNT-lås eller kodelås

På den ene turlagshytta på Skarvassbu var det to personer som skulle overnatte, og de elleve i nød fikk komme inn der i påvente av bistand fra Norsk Folkehjelp og Røde Kors. Troms Turlag er glad for de kom seg i ly i hytta, og for at alle kom ned av fjellet i god behold. I etterkant kom det reaksjoner på at disse hyttene er låst, og nå også med en lås som ikke engang turlagsmedlemmene får åpnet? Det er flere grunner til dette.

Da koronaen kom måtte Turlaget ta forholdsregler for å hindre smitte i forbindelse med bruk av turlagshyttene. Det ble informert via nettsider og sosiale medier, og hengt oppslag på alle hytter, om at de nå ikke var tilgjengelige for normal bruk. Folk tok seg likevel inn på flere av dem, så tilslutt måtte Turlaget sette kodelås på dørene. Så lenge vi har smittevernsrestriksjoner kan overnatting bestilles for enkeltkohorter via Turlagets nettsider, og da får man oppgitt koden til gjeldende hytte.

Alle vedskjul kun er låst med standard DNT-lås, så der kunne de med nøkkel kommet seg inn i et nødsfall, men for mange spiller det liten rolle om hyttene er stengt med den ene eller andre typen lås. På dagstur er det ikke alltid man har med seg DNT-nøkkel selv om man skulle være i besittelse av en. Det kan derfor minnes om at det i siste instans er fullt mulig å bryte seg inn i hyttene, i henhold til nødparagrafen, det har skjedd flere ganger. Røde Kors, Norsk Folkehjelp og privatpersoner sine hytter står heller ikke åpen på fjellet, så samme paragraf gjelder for disse.

Skal bare…

Ut fra reaksjonene ser det ut til at det er en visst forventning til at nettopp Turlaget sine hytter burde være åpne, som en sikkerhet for de mange som ferdes over fjellet. De bynære turlagshyttene, Trollvassbu, Blåkollkoia, Nonsbu og Skarvassbu, var lenge ulåst, blant annet av den grunn. De er yndet som mål for turgåere, både for dagstur og til overnatting. Problemet var en økende tendens til at folk ikke betalte for seg. For å kunne vedlikeholde disse hyttene og holde dem forsynt med gass og ved, så Turlaget seg nødt til å låse dem av. I 2014 ble de dermed stengt med hengelås som kan åpnes med standard DNT nøkkel.

DNT nøkkel kan man få som medlem av Turlaget, mot et depositum. Mange av de som avslutter sitt medlemskap i foreningen velger å beholde nøkkelen heller enn å løse inn depositumet, så det er mye nøkler i omløp. Hyttene er derfor fortsatt, og gledelig, hyppig i bruk. Mange er flinke til både å registrere seg og betale, men Turlaget sliter også med misbruk og svinn. Talløse er de som ‘bare skal’ inn og spise matpakken sin, og som tenker de ikke trenger betale for dagsbesøk. Er nå det så farlig da, særlig om de ikke bruker gass eller legger en pinne i oven? Nei, enkeltvis er dette ingen stor synd, men i sum utgjør denne typen bruk en ikke ubetydelig slitasje.

Verre er det likevel med de forbausende mange som tar seg inn med nøkkelen sin og overnatter, uten å registrere eller betale for seg. En enda mer imponerende oppvisning av frekkhetens nådegave var turistoperatøren som tok med kundene sine for å ha en autentisk opplevelse i badstua på Jægervasshytta etter nordlysjakta. I løpet av to måneder var hele vedforsyninga for den sesongen gått opp i røyk, men i besøksprotokollen var det ingen notering av hvem som hadde vært der.

Turlagshyttene er ikke et tilbud til allmenheten over skatteseddelen. Det er et tillitsbasert tilbud driftet av en frivillig organisasjon. Alt av vedlikehold og oppgradering av hytter, påfyll av gass og ved, klopping og merking av stier og løyper, organiserte turtilbud – driftes av engasjerte frivillige som legger ned tusenvis av gratis arbeidstimer. Inntekt fra medlemskontingent og hyttebesøk går rett til innkjøp av materialer, gass, ved, og frakt av alt dette. Når flere folk ikke betaler for seg får det konsekvenser for både drifta og åpenheten, helt enkelt.

Sikkerhet i fjellet

Alle vet at været skifter fort i fjellet. Dager med vindstille og vegg-til-vegg sol kan overraskende fort trekke over med et polart lavtrykk. Noen legger i vei i tynne treningsklær uten ekstra utstyr, og uten tanke for at høyfjellet raskt kan by på iskald vind, gjenblåste løyper og null sikt. Men, selv med ekstra klær og mat i sekken kan man ligge tynt an, og strekket fra Drepern over til Tromsdalen er spesielt utsatt. Turlagshyttene står ikke ulåst, men de er nå der, og det representerer uansett en mulighet for å finne ly.

I likhet med Røde Kors og Norsk Folkehjelp er Troms Turlag opptatt av å legge til rette for best mulig tilbud og sikkerhet for de som ferdes i fjellet. Blant annet ønsker man å sondere muligheten for å sette opp sikringsbu på de mest utsatte stedene. Dette er tema som Turlaget jobber med kontinuerlig, men det avhenger også av at publikum forstår betydningen av å opprettholde sin del av dette tillitsbaserte, frivillig drevne tilbudet.