– Vi må finne nye veier for å unngå at noen av gjestene våre går til grunne.

Det var meldingen fra Jenny Sjånes Johansen i Kirkens Bymisjon under onsdagens pressekonferanse på rådhuset I Tromsø.

Da opplyste hun og bymisjonsprest Birgit Lockertsen om noen av utfordringene Kirkens Bymisjon står i for å utføre jobben de til daglig gjør. Mange av gjestene til Kirkens Bymisjon er i risikogruppen.

– Vi har de samme gjestene, men vi kan ikke slippe dem inn. Mange av gjestene våre sier de føler seg forlatt, sa Sjånes Johansen under pressekonferansen.
Kirkens Bymisjon, Tromsø kommune og andre organisasjoner har inngått et samarbeid for å hjelpe de mest utsatte gruppene i byen.

Kaffe på kaia

Tommy Andreassen bor i en kommunal leilighet i Tromsø. Da hverdagen var ved normalen, var den krevende. Men han hadde et sted brukte han å stikke innom for et varmt måltid og en prat.

Så kom koronautbruddet.

Dermed måtte Kirkens Bymisjon stenge dørene til sentrumshuset.

Men Kirkens Bymisjon trengs akkurat som før.

Ikke alle gjestene har en fast adresse de kan søke til når myndighetene sier at alle skal holde seg hjemme.

Oppsøkende tjeneste

Kirkens Bymisjon har etablert et oppsøkende arbeid i felt. Tirsdag formiddag pakket rusomsorgsansvarlig Stein-Erik Nilsen og bymisjonsprest Birgit Lockertsen bilen full av mat gitt av butikker og kafeer. Så startet de på kjørerunden for å nå ut til de vanskeligstilte gjestene. Først kjørte de til folk som bor i Hansjordnesbukta, så til Sørsjeteen. Og så videre til Ørretholmen.

– Vi vet jo hvor mange bor og oppholder seg, så vi oppsøker gjestene der de er, forteller Nilsen.

Noen fant de i klynger med plastposer i hånda. Andre fant de hjemme.

Kirkens Bymisjon samarbeider med Tromsø kommune og andre organisasjoner.

– For å hjelpe dem som også til daglig holdes på en armlengdes avstand, sa Jenny Sjånes Johansen under pressekonferansen.

Mange vil hjelpe

Både Tromsø kommune og Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen opplever stor pågang av folk som ønsker å hjelpe. Mange ringer.

– Frivilligheten er ikke død i Tromsø, sa bymisjonsprest Birgit Lockertsen under pressekonferansen.

Men alle blir ikke satt i sving. Til det er smittefaren for stor. Man må først være sikret at man ikke utsetter noen for fare.

– Det er et stort ansvar å håndtere frivilligheten også.

Kirkens Bymisjon jobber også for å skaffe seg oversikt om det er personer befinner seg i Tromsø som ikke mottar noen form for hjelp.

– Vi har blant annet snakket med, og informert, romfolk som er i Tromsø nå. Det er bare to-tre stykker og de har det bra, sier Sjånes Johansen til Nordlys.