Stein-Erik og Birgit kjører til kaia, Ørretholmen og Bukta for å hjelpe

Hold dere hjemme, er oppfordringen. Men ikke alle har en fast bopel å oppholde seg i.