I statsbudsjettet for 2009 går Regjeringen inn for å øke midlene til samiske språktiltak. Dette synes Norske Samers Riksforbund (NSR) er positivt, men stiller seg samtidig undrende til at samiske læremidler ikke blir prioritert.

Dette skriver NSR i en pressemelding.

– På den ene siden sier man at man ønsker å satse på samisk språk, men på den andre siden bevilger man ikke tilstrekkelig med midler for å produsere flere samiske læremidler. Dette henger ikke på greip, og Regjeringens språksatsing fremstår som haltende, påpeker Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR).

- Skolen er vårt viktigste redskap for å styrke det samiske språket. Vi kan ikke ha en språksatsing som ikke inkluderer skolen. Når man på nasjonalt nivå investerer i utdanning og forskning, forventer jeg at det også skjer i den samiske skolen, uttaler Keskitao.

Sametingspresident Egil Olli (Ap) har i forkant av statsbudsjettet for 2009 bidratt til å skru opp forventningene om et kraftig samisk løft i årets budsjett. Det skjedde ikke. Sametinget hadde på forhånd bedt om en økning på 65 millioner kroner, men fikk bare 23, noe som tilsvarer en økning på 7,8 prosent, skriver NSR.