Les alt innhold på Nordlys for 100,- ut året. Bestill her!

I 2016 ble alkoholavgiften økt med 2,5 prosent, avgiften på tobakk med 2,5 og snus med 2,0.

Nå foreslår regjeringen å øke avgiftene ytterligere. Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 2,0 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst.

I forslaget til statsbudsjett for 2017 foreslås følgende endringer:

  • Sprit, vin og sterkøl 2,1 prosent
  • Øl (3,7 – 4,7 vol.pst) 2,0 prosent
  • Sigaretter 2,0 prosent
  • Tobakk 2,0 prosent
  • Snus 2,0 prosent
  • Sigarettpapir 2,1 prosent

Dermed blir ikke alkohol eller tobakk dyrere sammenlignet med andre varer, men heller ikke billigere, noe som tidligere har vært en kampsak for Frp.

– Et høyt avgiftsnivå på forbruksvarer kan øke omfanget av grensehandel, smugling og hjemmebrenning av alkohol. Helseeffektene ved avgiftsleggingen må vurderes opp mot de samfunnsmessige kostnadene ved nevnte aktiviteter, heter det i statsbudsjettet.

Drivstoffavgiften på bensin og diesel øker med henholdsvis fem og 12,2 prosent. Samtidig foreslår man å redusere årsavgiften på bensin- og dieselbiler med 10 prosent.

Elavgiften øker med 2,0 prosent, mens flypassasjeravgift settes opp 2,5 prosent.

Avgiftene vil, sammen med flere mindre avgifter, gi staten en forventet inntekt på nærmere 50 milliarder kroner.