I slutten av april fant noen elever fra en folkehøgskole en ulv i fjæra i Kåfjord i Alta. De var på kanotur da de kom over den døde ulven.

Den samme ulven hadde i ukene før blitt observert i indre Troms.

Hva ulven gjorde i fjæra var det ingen på det tidspunktet visste.

- Det er jo helt uvanlig å finne en død ulv i fjæra. Vi forstår ikke hva som har skjedd. Vi har undersøkt ulven, men finner ikke noen åpenbare skader. Ulven er nå sendt til Veterinærinstituttet som vil undersøke den for å fastslå dødsårsak, sa og Rune Somby i Statens naturoppsyn (SNO) SNO til Nordlys.

Nå har SNO fått svaret på ulvens dødsårsak, og det viser seg at det sannsynligvis ikke ligger noe kriminelt bak hendelsen.

- Etter en grundig gjennomgang er det konkludert med at ulven hadde en hjertemuskelbetennelse. Dette har ført til sirkulasjonssvikt og ulven ble akutt syk og død, sier Somby.

Ettersom det er funnet ut  at det er en naturlig årsak kommer ikke saken til å bli forfulgt videre.