– Gjennom byvekstavtalene ønsker vi å skape byområder som både er attraktive sunne og klimavennlige. Jeg er derfor glad for at vi snart kan få avtaler med flere byer, og at vi nå starter arbeidet om en mulig byvekstavtale for Tromsø, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå gitt Statens vegvesen et oppdrag om å lage et utkast til forhandlingsmandat om en byvekstavtale for Tromsø.

– Med dette oppdraget går vi et skritt videre. Byvekstavtalene er et viktig verktøy for å nå nullvekstmålet. En byvekstavtale vil sikre Tromsø bedre kollektivtilbud, bedre luftkvalitet, tilrettelegge for sykkel og gange, bedre byutvikling og samordnet areal- og transportplanlegging, sier Hareide.

Tromsø kan bli den femte byen med byvekstavtale