Vurderer tre felt på nye Stakkevollvegen: – Vi har ikke pengene

FIRE FELT: Fagetaten har jobbet med fire felts vei som utgangspunkt. Nå skal en løsning med tre felt vurderes for å få ned kostnaden.

FIRE FELT: Fagetaten har jobbet med fire felts vei som utgangspunkt. Nå skal en løsning med tre felt vurderes for å få ned kostnaden. Foto:

Fremtiden for utbygginga av Stakkevollvegen er fremdeles uklar. Det eneste som er sikkert er at veiprosjektet byr på store utfordringer.

DEL

– Det er komplekst og det er mange hensyn å ta, sier komitéleder i kommune- og byutviklingsutvalget, Tone Marie Myklevoll (Ap), etter tirsdagens møte om veien videre for veiutbygging.

Prosjektet har vært planlagt i årevis, og planen har vært å bygge en firefelts vei med kollektivfelt i begge retninger, fortau på østsida og felles gang- og sykkelfelt på vestsida.

Mangler finansiering

Utvalget landet tirsdag på å utsette saken til februar, slik at de kan utrede hvilke muligheter som finnes innenfor de økonomiske rammene.

– Det er behov for å sette en fot i bakken. Det er klart at administrasjonen har jobbet lenge med saken, men vi trenger litt tid på å vurdere kostnader og diskutere med fylkeskommunen. Vi har jo ikke de pengene som veien koster og vi trenger å være sikre på at vi gjør det rette med tanke på kostnader, sier Myklevoll.

VIRKELIGHETSSJEKK:  Komitéleder i Kommune- og byutviklingsutvalget, Tone Marie Myklevoll (Ap), slår fast at kommunen ikke har råd til å bygge ut Stakkevollvegen slik den fremstår i planen.

VIRKELIGHETSSJEKK: Komitéleder i Kommune- og byutviklingsutvalget, Tone Marie Myklevoll (Ap), slår fast at kommunen ikke har råd til å bygge ut Stakkevollvegen slik den fremstår i planen. Foto:

Tromsøs manglende byveksavtale hjelper heller ikke på for å få finansieringa i mål.

– Det er med på å komplisere dette. Det blir jo vanskeligere å skulle bruke mer penger på to kilometer vei, forteller Myklevoll, som påpeker byens enorme behov for å bygge ut denne veien.

620 millioner

Våren 2018 ble prisen for nye Stakkevollvegen anslått til 222 millioner kroner (228 millioner 2019-kroner).

I november 2019 la kommunens fagfolk fram nye kostnadsanslag som viste at veien vil koste nær 500 millioner kroner. I verste fall kan prislappen stige til 620 millioner kroner. Det fikk politikerne i kommunen til å etterlyse muligheter for kutt og reduksjoner.

Gatevarme gjør Tromsøs nye hovedvei 31 millioner dyrere. Nå advares det mot å kutte: – Kostnader ved personskader vil øke

Ett av forslagene har vært å nedskalere prosjektet fra fire kjørefelt til tre kjørefelt, noe kommuneadministrasjonen har advart mot ettersom det betyr at hele planprosessen må starte på nytt.

Vurderer tre felt

Frem til møtet i februar skal det også utredes hvilke praktiske og tidsmessige konsekvensen det har å gå fra fire til tre felt på veien.

– Det er også et spørsmål om hva fylket sier. De er bastante på å ville ha to felt til kollektivtransport, og da er det vanskelig å komme utenom fire felt, sier Myklevoll, som forteller at de nå skal i møter med det nye fylkesrådet for å diskutere saken.

Hun er klar på at prosjektet bare blir dyrere desto lengre tid det tar før spaden settes i jorda.

– Planleggingsutgifter er én ting, men det er også kostnader knyttet til prisøkning desto lengre tid en slik sak tar. Også må vi være realistiske: vi har ikke de pengene det koster uansett. Det er utrolig vanskelig, sier Myklevoll.

Nordlys har vært i kontakt med den nye fylkesråden for samferdsel i Troms og Finnmark, Kristina Hansen, for å kommentere saken. Ettersom hun nylig tiltrådte i stillingen kjenner hun ikke detaljene i saken og kan ikke kommentere den på nåværende tidspunkt.

Artikkeltags