Stakkevollvegen kan komme opp i 620 millioner kroner. Må doble drivstoffavgiften for å få råd

Før reguleringen er ferdig, tar flere politikere til ordet for å nedskalere prosjektet.