Politikerne i Tromsø er enige: Det blir firefeltsvei på Stakkevollvegen

NY VEI: Slik var Stakkevollveien presentert i fjor vinter. Nå har politikerne blitt enige om hvordan veien skal bli seende ut.

NY VEI: Slik var Stakkevollveien presentert i fjor vinter. Nå har politikerne blitt enige om hvordan veien skal bli seende ut. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Etter utsettelse i kommunestyret har romsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen funnet en løsning på hvordan Stakkevollvegen skal legges op

DEL

For en måned siden skulle politikerne i kommunestyret behandle fremtidens Stakkevollvegen. Forslaget fra administrasjonen var en trefeltsløsning med kollektivfelt kun i nord- og sørenden av veien. Dette reagerte en rekke politkere på. De ville ha firefeltsvei med kollektivfelt i begge retninger. Det hele førte til at det i kommunestyret ble det vedtatt at saken utsettes.

Nå har en arbeidsgruppe bestående av Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen jobbet frem en ny løsning. Det melder Tromsø kommune i en pressemelding.

Etter at de har presentert ulike forslag, er de tre etatene enige om å bygge en ny firefeltsveg langs Stakkevollvegen. 

- Det viktigste for oss nå har vært å komme til en enighet, sånn at vegen kan bygges, sier ordfører Kristin Røymo.

Fire felt

Forslaget gir både kollektivfelt og kjørefelt i begge retninger. I tillegg blir det en gang- og sykkelveg med plass for både syklister og gående på vestsiden av vegen, og et fortau på østsiden. 

Det store problemet har vært at det ikke er plass til eget felt for alle reisende. Dette er løst med at syklistene og fotgjengerne deler en gang- og sykkelveg i stedet for å få hver sine separate felt.

- Både syklister, fotgjengere og kollektiv får det bedre enn i dag. Nå skal også endringene langs de andre vegtraseene mellom sentrum og Breivika ses i sammenheng med denne endelige løsningen for Stakkevollvegen, sier ordfører Kristin Røymo. 

Dette tror fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo er en riktig prioritering.

- Nå gir vi myke trafikanter en langt mer innbydende og farbar veg. I vinterbyen Tromsø er det like viktig å sikre at bussen kommer seg raskt fram. Det har stor betydning for Tenk Tromsø, og den framtidige metroringen, at vi nå får kollektivfelt i begge retninger langs Stakkevollveien, sier Prestbakmo.

Skal behandles

Også Statens vegvesen er fornøyd med løsning.

- Dette resultatet er langt bedre enn dagens løsning, uansett hvilken reisemåte trafikanten velger: Kjøre, ta bussen, sykle eller gå. Vi har jobbet lenge for å komme frem til dette kompromisset, og er svært fornøyd med å nå kunne lande en løsning, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Administrasjonen i Tromsø kommune skal legge fram saken til endelig politisk behandling i november. Saken skal opp i kommunestyret 22. november. 

Artikkeltags