Ungene har gått runde på runde på ski. Her blir de premiert for innsatsen

600 barn og unge har gått onsdagsrenn denne sesongen.