Sjakk-OL kan bli avlyst

Artikkelen er over 5 år gammel

Fikk ikke ett øre fra revidert nasjonalbudsjett.

DEL

Sjakk-OL håpet på at staten skulle bidra med 15 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett. Det fikk ikke noe.

- Med Kulturdepartementets forslag om ikke å gi noen tilleggsbevilgning til Sjakk-OL 2014 i Tromsø, blir det ikke mulig for styret å kunne gjennomføre arrangementet innenfor de økonomiske rammer vi har. Vi har derfor tatt opp med våre eiere om hvordan vi skal forholde oss til situasjonen, sier styreleder i Sjakk OL 2014, Hans Olav Karde.

Sjakk-OL 2014 søkte i 2009 om tilskudd fra staten til arrangementet og fikk 75 millioner. Etter at søknaden var sendt inn og tilskuddet innvilget endret FIDE (Verdens Sjakkforbund) søkekriteriene. For å komme i betraktning som prioritert søker måtte en OL-arrangør også være villig til å arrangere prøve-OL/ World Cup i sjakk. Styret i Sjakk OL sa seg villig til dette, og arrangementet ble gjennomført sommeren 2013 med en totalkostnad på 13,6 millioner kroner. I tillegg medfører rekordstor deltakelse til årets mesterskap, en merkostnad på ca. 2 millioner.

Økonomisk dekning

Det er altså ikke selve OL arrangementet i Tromsø som har økte kostnader, men det er World Cup arrangementet og rekordstor deltakelse som har bidratt til situasjonen. Hadde de endrede søknadskriteriene vært kjent før søknad om tilskudd fra staten ble sendt ville denne kostnaden blitt tatt med.

Det er pr. i dag påmeldt 181 nasjoner, så verden ønsker å komme til Norge og Tromsø. Det er også påmeldt rekordmange lag.

- Når Kulturdepartementet nå ikke foreslår å gi denne tilleggsbevilgningen er de kjent med hvorfor det er behov for tilleggsbevilgning og konsekvensene ved å ikke innvilge den, sier styreleder Hans Olav Karde.

- Alle avtaler Sjakk-OL har inngått til nå har vi økonomisk dekning for, de største kostnadene påløper ved selve arrangementet.

Kan bli avlyst

Sjakkpresident, og nestleder i Sjakk OL 2014, Jøran Aulin-Jansson kan ikke garantere at det blir noe m3sterskap.

- Det er noe vi må diskutere med den andre eieren. Men det er selvsagt et tema, sier Aulin-Jansson.

Sjakkforbundet eier 10 prosent mens Tromsø kommune eier 90 prosent.

Artikkeltags