Stortingsvedtak fører til kutt for idretten i millionklassen – frykter for arbeidsplasser

Et Stortingsvedtak 5.desember medfører at Troms og Finnmark idrettskrets må kutte 700 000 kroner. Totalt for Norges idrettsforbund er det snakk om nesten 16 millioner.