Nigel Freeman i FIDE-sekretariatet er i Tromsø, sammen med visepresident Israel Gelfer, for planlagte kontrollmøter med arrangørene av Sjakk-OL i Tromsø. Det er kun et par dager siden de fikk beskjed om det økonomiske trusselbildet. Sjakk-OL truer med avlysning hvis ikke det kommer på plass 15 millioner kroner i løpet av kort tid.

- Vi ble ikke veldig glad, for å si det sånn, da vi ble fortalt det. Men alt arrangørene har sagt de skal gjøre har de gjort, så vi forventer selvfølgelig at de løser de problemene de har, sa Nigel Freeman på pressekonferansen i lokalene til Sjakk-OL i ettermiddag.

Bedre enn andre arrangører

Han legger ikke skjul på at de ønsket informasjon tidligere.

- Det hadde vært bedre om vi hadde fått beskjed før. Men vi er sikre på at de vil løse situasjonen. Jeg tror arrangementet blir organisert veldig bra. Jeg tror Norge og Tromsø er oppdatert på de fleste områder, noe gjenstår, med det er det alltid. Åpenbart gjenstår den økonomiske delen, men det er mellom arrangørene og sponsorene. Rundt de ikke-økonomiske sakene er alt på plass, vi ser ikke noen problemer, og tror det blir et bra arrangement, basert på organiseringen her, sa Nigel Freeman.

Og skrøt av Tromsø-arrangørene.

- Det er alltid problemer med Sjakk-OL-arrangementer, og sammenliknet med tidligere arrangører har Norge og Tromsø hatt langt mindre problemer. I mange av de andre sjakkolympiadene har vi hatt langt større økonomiske problemer, sa Freeman.

Men er forsiktig med å garantere for gjennomføringen.

- Jeg håper det, men jeg kan åpenbart ikke ta avgjørelser for arrangørene. Men jeg er håpefull til at de økonomiske problemene blir løst. Vi forventer at de blir det, sa Nigel Freeman.

- Bestiller ikke varer vi ikke har dekning for

Styreleder i Tromsø 2014, Hans Olav Karde, er klar på at det er uaktuelt å arrangere Sjakk-OL uten økte inntekter.

- Jeg går ut fra at alle skjønner at vi ikke kan bestille varer for 15 millioner kroner, som vi ikke har dekning for. Det vil ikke gagne det lokale næringsliv, som skal levere varene, og jeg går ut fra at styret og ledelsen i Sjakk-OL ikke ville stått høyt i kurs, hverken moralsk, etisk eller juridisk, sier Hans Olav Karde.

Regjeringen sa nei til økt tilskudd i sitt reviderte nasjonalbudsjett. Og realistisk er det kun Stortinget som kan berge arrangementet.

- Defintivt! Med et så stort beløp er det ikke veldig enkelt å hente frem så betydelige penger. Administrasjonen har arbeidet hardt, og skal ha all ære av det. Vi har hentet frem 18 millioner kroner, det har vel sjeldent vært så mye til et Sjakk-OL. Og både fylkeskommunen og kommunen har bidratt under de år som har gått frem til i dag med 24 millioner kroner, så det er betydelig lokal innsats som er lagt ned, sier Karde.

Og en avgjørelse haster, om ikke sjakkledelsen må si fra seg arrangementet, bare to måneder før den planlagte gjennomføringen.

- Vi har sagt at vi må ha en avgjørelse rundt månedsskiftet, så det vil si omtrent 14 dager, sier Hans Olav Karde.

- Hvordan jobber dere for å påvirke avgjørelsen på Stortinget?

- Vi driver ikke lobbyvirksomhet i Stortinget. Jøran (Aulin-Jansson, sjakkpresident) var i finanskomiteen i Stortinget i går på vegne av Norges Sjakkforbund, og har redegjort for vår sak. Sjakk-OL fikk ikke komme, det er bare landsdekkende organisasjoner som får, og det er mange som har redegjort for sine saker. Vi har informert våre eiere (Tromsø Kommune) hele veien, og det er de som er i politikkens verden, sier Karde.

- FIDE er overrasket

Og advarer politikerne mot et nytt nei.

- Jeg tenker ingenting om sjansene, men håper og tror at Stortinget ser hvilket stort arrangement Sjakk-OL er, med så mange land. Og at de ser hvilken effekt det har, ikke bare lokalt, men internasjonalt, hvis man kommer i den situasjonen at det ikke er mulig å gjennomføre, sier Karde.

Og innrømmer at FIDE-ledelsen er overrasket over at Norge ikke har finansiering på plass av et sjakk-OL, bare 2,5 måned før planlagt start.

- De er overrasket, det er ikke til å legge skjul på, sier Karde.

- Hva har dere svart dem?

- Vi forholder oss ikke til følelser, men fakta, og det er at vi mangler 15 millioner kroner. Vi har gitt en klar begrunnelse om hvorfor, og konsekvensen av å ikke få dem, sier Hans Olav Karde.

Han gleder seg over Freemans rosende ord om organisasjonen.

- Det var sjeldent mye ros å få. De ansatte og frivillige har gjort en fantastisk jobb på det tekniske, så har vi dessverre vært nødt til å bruke vel mye energi på det økonomiske det siste halve året. Det skulle vi gjerne ha vært foruten, men vi ser ut til å være i rute, sier Karde.

Og beskrev de første møtene slik.

- Vi har gitt en orientering om meldingen som kom i forrige uke, etter det reviderte statsbudsjettet ble lagt frem. Vi har forklart saksgangen, og ikke lagt oss ut på sannsynlighetsvurdering av Stortingets behandling av saken. Vi satser på at vi får det, og arbeider som før for at Sjakk-OL skal bli arrangert. FIDE hadde ønsket å bli mer informert på forhånd, mens vi har lagt oss på den modellen å informere de som kan påvirke saken. Vi føler det er en sak vi har lagt til side, sier Hans Olav Karde.