Som 14-åring pakket Isak kofferten og flyttet utenlands for å følge drømmen. Da slapp bestefaren alt han hadde

– Jeg syntes det ble helt feil at han skulle dra dit alene.