Navn engasjerer. Noe annet er ikke tilfelle for navnet på den nye hengebrua over Rombaksfjorden, best kjent som Hålogalandsbrua. I skrivende stund har i underkant av 3.000 stemmer kommet inn på vår uhøytidelige avstemning. På det store internett har det nærmest gått sport i å komme opp med det mest passende navnet, og ikke minst det mest humoristiske navnet.

Her følger ei liste med noen av forslagene:

 • Hålogalandsbrua (videreføring av dagens navn, og Statens vegvesens ønske)
 • Bompængbrua
 • Ornesbrua
 • Samelandbrua
 • Narvikbrua
 • Ytre Rombak bru
 • Ytre Rombaksbroa
 • Victoriahamn bro
 • Øyjordbrua
 • Flyplassnedleggingsbrua
 • Sukkenes bru
 • Tøttabrua
 • Midnattsolbroen
 • Brua
 • Bru1
 • Ho Logaland
 • Bru no Mars
 • Der ingen skulle tru at nokon kunne bru
 • Arctic bridge
 • Pengslukbrua
 • Nybrua
 • Pengesluket
 • Østavindsbrua
 • Evenesbrua
 • Gålden Geit
 • Rallarbrua
 • Nordkalottbrua
 • Nordlandsbrua
 • Bybrua
 • Sammarbeidsbrua
 • Ventebrua
 • Endelig
 • Djupvikbrua
 • Trollbrua
 • Landemerket
 • Hang Over
 • Nordlysbrua
 • Innkassobrua
 • Kinabrua
 • Harstad/Narvik bru Evenes
 • Tøttabrua
 • Carl Gustav Fleischer bruen
 • Overskridelsen
 • Milliardpassasjen
 • Bomtur
 • Harrytur
 • Bjerkvikbrua
 • Svarta Bjørn bru

Les også:

Kartverket vil ha et helt annet navn på Hålogalandsbrua