Sandra (26) flyttet hjem og stiftet familie. Nå skal Oskar (3 mnd.) bli med Norge rundt slik at mamma kan hjelpe klubben hun forlot

Tre måneder etter fødselen klarte ikke Sandra Eriksen å si nei da gammelklubben, som er i trøbbel, tok kontakt.