Ole ble hedret av kongen for sin innsats for Norge og fikk skiklassiker oppkalt etter seg. Nå skal oldebarnet Henny (19) forsvare Norges ære

Oldefar Ole Reistad ble en idrettslegende. Henny Reistad følger opp idrettsarven.