Ole ble hedret av kongen for sin innsats for Norge og fikk skiklassiker oppkalt etter seg. Nå skal oldebarnet Henny (19) forsvare Norges ære

Artikkelen er over 1 år gammel

Oldefar Ole Reistad ble en idrettslegende. Henny Reistad følger opp idrettsarven.