Vil bruke en million kroner: Slik skal de få barn og unge bort fra sentrum og kjøpesentre på fritiden

Arbeiderpartiet vil utnytte tomme arealer på skoler og i idrettsanlegg for å legge til rette for mer lavterskelaktivitet blant barn og unge.