Den nye regelen ville berget Vidar og de andre i fjor. I år gjør den livet vanskeligere

Timingen for den foreslåtte regelendringen kunne vært bedre.