Begge trener egne ungers 12-årslag. Det koster flere tusen kroner mer i året for en av dem

Foreldretrenere legger ned timesvis med frivillig arbeid for klubbene til sine håpefulle. Noen klubber belønner det økonomisk. Andre ikke.