- 16 sponsormillioner sikrer tidenes sjakk-OL

Artikkelen er over 6 år gammel

Det økonomiske «grunnfjellet» for et godt sjakk-OL er på plass. Nå jakter man sponsormidlene som skal gi det beste arrangementet noen sinne. Se video!

DEL

Mens verdenscupen arrangeres i Tromsø i disse dager, jobber ledelsen i Tromsø 2014 kontinuerlig med å styrke økonomien foran neste års sjakk-OL i Tromsø.

Opprinnelig var budsjettet på 125 millioner kroner, satt i 2009, som har blitt justert ned årlig.

Foreløpig har Sjakk-OL Tromsø 2014 sikret 91 millioner kroner i inntekter, gjennom 75 millioner kroner fra staten, 12 millioner fra Fylkeskommune og Tromsø Kommune, samt fire millioner kroner fra sponsoravtaler.

Av de 91 millionene er 21 millioner brukt til nå. Det betyr at Tromsø 2014 har på 70 millioner kroner til rådighet foran OL-året.

– Vi tilpasser og bruker ikke penger vi ikke har. Men vi har allerede sikret nok inntekter til å gjennomføre et bra sjakk-OL. Og jeg er trygg på at vi kommer til å få et fullverdig og godt arrangement neste år, i henhold til forventningene og kravene til FIDE (Det internasjonale sjakkforbundet), sier administrerende direktør Børge Robertsen til Nordlys.

Trygg på å lande avtaler

Robertsen og apparatet jobber med å få på plass nye avtaler. Han mener 16 millioner kroner vil være nok til at de kan gjennomføre arrangementsplanene.

– Vi trenger 16 millioner kroner netto. Kontantbeholdningen neste år er ikke noe problem, så de 16 millionene kan være varer og tjenester som reduserer kostnadene våre. Penger spart er penger tjent. Vi vil revidere budsjettet etter verdenscuparrangementet vårt, vi har lært mye og det vil bli enklere å tallfeste de enkelte budsjettpostene, sier Børge Robertsen.

Og tror på avgjørende avtaler, selv om uttellingen til nå har vært laber.

– Vi er trygg på å lande noen hovedavtaler. Vi ser at interessen rundt verdenscupen har hjulpet, og gjennom å få på plass PR- og kommunikasjonssjef Jarle Heitmann har vi klart å øke kunnskapen og kjennskapen til sjakk. Det har vært vår akilleshæl til nå, sier Børge Robertsen.

Sjakkpresident og nestleder i styret i Tromsø 2014, Jøran Aulin-Jansson, mener sponsorinntekter vil være avgjørende for gjennomføringen.

– Med de midlene vi har i dag kommer vi til å klare å gjennomføre et bra OL, dog ikke så bra som vi hadde tenkt, og fremdeles har planer om. Det er tæring etter næring. Får vi på plass de minimum 16 millioner i sponsorinntekter vi snakker om, så har vi kommet veldig langt. Da snakker vi beste sjakk-OL noen sinne, sier Aulin-Jansson.

Økonomiske utfordringer

I søknaden om statsstøtte i 2009 ble sponsorinntektene budsjettert til 23,8 millioner kroner. I tillegg har arrangøren møtt på store økonomiske utfordringer etter at søknaden om statsstøtte ble sendt i 2009, gjennom å «måtte» arrangere verdenscuprunde som pågår i Tromsø i disse dager, til 12-13 millioner kroner, samt prisstigning fra 2009-tallene til 2014.

– Verdenscupen måtte vi ta, ellers ville havnet bakerst i søkerkøen hos FIDE. Omregningen fra 2009-kroner til 2014-kroner svekker busjettet vårt med syv millioner kroner. Totalt 20 millioner kroner i ekstra kostnader vi ikke var klar over da søknaden ble sendt, sier Jøran Aulin-Jansson.

Sjakkpresidenten tror Magnus Carlsens VM-kamp i november kan være avgjørende.

– Jeg velger å si når han vinner VM, så tror jeg mange flere mulige sponsorer vil oppdage sjakkens styrke og størrelse, sier Aulin-Jansson.

På etterskudd

På grunn av at Tromsø 2014 ikke har fått på plass sponsorinntekter som planlagt, har det gått ut over forberedelsene.

– Vi har ikke fått den fremdriften vi hadde håpet på, på grunn av at vi har vært nødt til å holde aktiviteten nede på et minimum. Vi ønsket å bygge opp organisasjonen tidligere, men har måttet vente fordi vi ikke har hatt midlene, sier Børge Robertsen.

Driften har vært i balanse hvert år frem til nå.

– Vi har ikke brukt penger vi ikke har.Vi opererer ikke med virituelle penger, sier Jøran Aulin-Jansson.

Årets kostnadsbudsjett er på 17 millioner kroner. Inntektene er 16 millioner kroner.

– Vi må holde aktivitetsnivået oppe nå. Hvis ikke vi får inn de resterende midlene må vi ta det av neste års budsjett. Den aktiviteten vi gjør i år legger grunnlaget for neste år, sier Robertsen.

Går i dialog med hotellene

Kost og losji av de 2.200 deltakerne er den største utgiftsposten neste år, budsjettert til mellom 28 og 35 millioner kroner.

– Vi kan ikke betale bevertning for hver enkelt deltaker, slik hotellene i byen kanskje ønsker. Vi er nødt til å få på plass avtaler som reduserer de utgiftene våre. Skal vi få til dette må alle sammen trekke i samme retnin, sier Børge Robertsen.

I tillegg skal organisasjonen drifte en stab på mellom 35 og 40 personer. Utgifter til åpnings- og avslutningsseremoni og tilpasning av arena og er også betydelige.

– Får vi ikke på plass sponsoravtaler må vi justere ned ambisjonene vi har , på alle områder, sier Jøran Aulin-Jansson.

Artikkeltags