En spesialtransport ble torsdag stoppet av politiet på Finnsnes. Transporten var lastet med et mobilt knuseverk.

Politiet ba Statens vegvesen ta over saken for teknisk kontroll pluss vekt. Det visste seg at «ekvipasjen» hadde en betydelig overlast uten noen form for dispensasjon.

Den ble veid til 69.800 kilo, noe som ga selskapet over 139.000 kroner i overlastgebyr. På toppen av det var det dårlig dekkutrustning på hengeren. To av dekkene var dessuten så skadet at de må skiftes før videre transport blir tillatt. I tillegg manglet det en gyldig bombrikkeavtale, som i dag gir 8000 kroner i gebyr. Transporten fikk bruksforbud.