(Nord24)

TROMSØ (Nord24.no): SpareBank 1 Nord-Norge har besluttet å øke boliglånsrentene med inntil 0,25 prosentpoeng, ifølge en pressemelding. Etter endringen vil bankens beste veiledende boliglånsrente være 2,34 prosent. Den tilbys LO-medlemmer under 34 år. Øvrige vil ha en høyere rente. Banken lanserer også et helt nytt produkt for unge som skal kjøpe sin første bolig. Førstegangskjøperne kan komme seg inn på boligmarkedet med en rente fra 2,55 prosent.

– Det norske bankmarkedet er preget av stor konkurranse om de unge kundene. Vårt mål er alltid å være konkurransedyktig. Det er vi også etter denne endringen, sier konserndirektør Ronni Møller Pettersen, ifølge meldingen.

Rimeligere fastrente

Samtidig setter banken ned prisen på fastrentelån med 10 års binding. SpareBank 1 Nord-Norges kunder kan fra onsdag 3. april binde renta til 3,10 prosent fram til 2029.

– Med fastrente vet du hva boliglånet vil koste deg i en periode framover. Du slipper usikkerheten rundt økte renteutgifter, og det vet vi at mange setter pris på, sier konserndirektøren, ifølge meldingen.

Som forventet

SpareBank 1 Nord-Norges finansdirektør Bengt Olsen forklarer rentehevingen med at fjorårets økning i pengemarkedsrentene har fortsatt inn i 2019.

– Norges Bank hevet nettopp renten for andre gang på et halvt år, og sentralbanksjefen signaliserte samtidig flere rentehevinger i løpet av 2019. Vi har hatt lave renter over mange år. Jeg tror de fleste nå er forberedt på at rentene vil øke, og historisk sett er renten fortsatt på et lavt nivå, sier Olsen.

DNB har også satt opp renta, mens andre - som for eksempel Sbnaken - har valgt å beholde renten uendret.