(Nordnorsk debatt)

Den norskættede Facebook-varsleren Frances Haugen har gitt verden unik innsikt i kynismen i et selskap som forvalter enorm makt over milliarder av liv verden over. Haugen, som har hatt flere roller i selskapet, sier at Facebook «river våre samfunn i stykker».

Hennes dramatiske vitnesbyrd i den amerikanske kongressen tirsdag denne uken bør bli en vekker for alle som tror sosiale medier er hygge, underholdning og uskyld.

Haugen kopierte en rekke interne notater og dokumenter, før hun sluttet i Facebook i april. Avisen Wall Street Journal har de siste tre ukene publisert materialet, som refereres til som "Facebook Files".

Det hun har fortalt fra innsiden av Facebook, må bli en alvorlig vekker for norske myndigheter, ikke minst den nye Støre-regjeringen som tiltrer om få dager. Behovet for å regulere virksomheten er påtrengende fordi det handler om å beskytte det norske demokratiet. Også i Norge ser vi klare tendenser til noe vi ikke kan lukke øynene for: At sosiale medier og fellesskap som forvitrer er to sider av samme sak.

Når sentrum faller sammen og motsetningene i samfunnet øker, tyder nemlig mye på at de sosiale mediene spiller en helt avgjørende rolle.

Facebooks eiere har enorm fortjeneste, men har gått moralsk konkurs, ifølge Frances Haugen, som forklarer hvordan algoritmene er innrettet: Med åpne øyne stimuleres sinne og aggresjon, konspirasjoner, ekstremisme og undergraving av demokratiet. Teknologien er også et viktig redskap for terrorister, narkotikakarteller og kriminelle nettverk.

Og sist men ikke minst, et altoppslukende kroppspress og fokus på utseende skader barn og unge i alle verdenshjørner, og driver stadig flere til selvskading og selvmord. Er det dette destruktive universitet vi voksne ønsker å tilby våre barn og barnebarn i fremtiden?

Dokumentene som er lekket til Wall Street Journal viser at Facebook selv er fullt klar over skadevirkningene på alle disse områdene. For eksempel på grunn av bildedelingstjenesten. Men profitt settes konsekvent over etikk, ifølge Haugen.

Det som er nødvendig å forstå, er at all suksess i sosiale medier måles ut fra hva vi liker, kommenterer og deler. Det er tilsynelatende fint pakket inn som «engasjement» og noe som «bringer mennesker sammen».

Når vi nå vet at den skremmende sannheten er en helt annen, kaller det på handling og ansvarlighet både fra norsk mediebransje og norske politikere. Vi trenger å ta kontrollen tilbake, også gjennom et tilpasset lovverk som kan stagge de store selskapenes hegemoni. Det handler både om å gjøre noe her hjemme, og ta en lederrolle internasjonalt.

Noe av det absolutt mest tankevekkende er hvordan «high-teck» i USA har tatt nærmest full kontroll over norsk samfunnsliv, og at det skjer uten at det betales tilbake gjennom skatt til fellesskapet.

Faresignalene har vært der lenge. Uskylden er nå borte, og det er ikke lengre noen steder å gjemme seg verken for myndigheter eller medier.

Kan vi i de redaktørstyrte mediene fortsette med vår ukritiske jakt på likes og delinger? Det gjelder hver enkelt av oss i bransjen. Vi dyrker våre egoer og jager mer enn gjerne den kriblende følelsen av å bli likt og sett. Det er behov for større bevissthet.

Det er paradoks at mediene føler seg tvunget til å være på sosiale medier all den tid millioner av nordmenn bruker så mye tid der. Hvis de redaktørstyrte mediene trakk seg ut av sosiale medier, er det fare for at farlige ekkokamrene blir enda verre, uten noe som kan korrigere alt av falsk informasjon.

Et annet spørsmål er hva slags kortslutning det er som gjør at våre egne politiske partier i den valgkampen vi har bak oss, sendte titalls millioner inn i annonsering hos Facebook og ikke i norsk næringsliv?

Nå får vi se om Støre-regjeringen har mot til å ta den amerikanske Facebook-varsleren på alvor. Hun har en fremtoning som gjør at hun fremstår med stor troverdighet. Det som nå skjer kan derfor bli et veiskille som regulerer monopolmakten til noe som mer eller mindre fremstilles som et monster i den amerikanske kongressen.

Solberg-regjeringen gjorde ingenting for å endre rammevilkårene, tvert imot kastet statsministeren mer enn gjerne glans over Facebooks salgsvirksomhet i Norge.

La oss håpe den nye statsministeren er bedre i stand til å ivareta norske interesser. Og at det finnes vilje til å slå alarm på vegne av det norske fellesskapet.