Her er det 80 prosent kvinneandel

Formannskap ble «kvinneskap» i Sørreisa.