Seks år etter brannen ser det slik ut: - Skal det aldri ryddes opp, spør nabo Frits Bergli

Ingen tar ansvar for å fjerne ruiner etter påsatt brann.