Gå til sidens hovedinnhold

Lokale bedrifter kan tape millioner på tunnelhavari

Artikkelen er over 6 år gammel

Betongprodusenten investerte 10 millioner for å bli underleverandør i tunnelprosjektet. Nå står biler og blandeverk stille.

Det spansk-norske tunnelhavariet i Sørkjosfjellet kan påføre lokale bedrifter i Nord-Troms milliontap. Flere arbeidstakere har allerede mistet jobben.

Like før påske sa Statens Vegvesen opp kontrakten med det spanske selskapet OSSA som skulle bygge E-6 tunnel gjennom Sørkjosfjellet. Det førte til bråstopp for prosjektet.

- Vi har vært klar over at det har vært noen utfordringer med fremdriften. At kontrakten skulle bli annulert, kom imidlertid som et sjokk på oss, sier Harry Fyhn, som er produksjonsleder i Betongservice.

Den velrennomerte bedriften har i 30 år levert betong og byggematerialer til kunder i nordfylket. Da tunnelprosjektet ble lansert så de en mulighet til å ekspandere. De ble underleverandør til det spanske selskapet, og har levert sprøytebetong til tunnelen.

Investerte 10 millioner

- Vi måtte kjøpe nytt blandeverk og soldeverk. I tillegg flere biler for å kunne levere betongen. Til sammen har vi nok investert 10 millioner, sier Fyhn.

- Hvor dramatisk er denne situasjonen for bedriften?

- Jeg har håp om at dette skal gå bra. OSSA er tross alt ikke konkurs. Dermed vil vi trolig få de utestående beløpene de skylder oss. Det som ikke er like greit er at vi har vært nødt til å si opp 6 ansatte som etter planen skulle jobbe hos oss til prosjektet var sluttført, sier Fyhn.

Hverken Betongservice eller andre underleverandører er sikret oppdrag når en ny entreprenør tar over tunnelprosjektet.

- Nei, det kan de ikke regne med. En ny entreprenør vil stå fritt til å velge samarbeidspartnere. Dette er ikke noe Statens Vegvesen kan påvirke, sier vegvesenets prosjektleder, Gudmund Løvli. Han regner med at et nytt anbud blir sendt ut i neste uke, og at en ny entreprenør vil være på plass før ferien. Løvli antyder at et gjennomslag på tunnelen kan komme på forsommeren i 2016.  

- Det er veldig dramatisk å heve en slik kontrakt. Burde dere ikke ha gjort ting annerledes da anbudene ble behandlet?

– Jeg kan ikke se at vi kunne gjort så mye annerledes med regelverket vi er underlagt. En lærdom kan være at vi bør være grundigere på å sjekke bakgrunn til firma som ikke har jobbet i Norge før på alt fra gjennomføringsevne til utstyr de har tenkt å bruke. I akkurat denne saken var dårlig og gammelt utstyr en viktig forklaring på at det gikk dårlig, sier Løvli.

Fremdriftsplanen sprakk totalt

Da Vegvesenet satte foten ned var den spanske entreprenøren kommet 400 meter inn i fjellet. Etter den oprinnelig fremdriftsplanen skulle de være kommet 4 ganger så langt.

Det spanske selskapet OSSA pakker nå sammen, og rigger ned utstyret i tunnelen. Kontraktsbruddet kan få et rettslig etterspill.

Vi er sterkt uenige i Statens Vegvesens beslutning om å heve kontrakten, og vil forfølge saken. Det sier Jens Johan Næsgaard som er talsmann for OSSAs norske avdeling.

– I første omgang vil vi ta saken opp i møter med Statens Vegvesen. Dersom ikke dette fører frem, er det naturlig å tenke seg at saken vil bli bragt inn for domsstolene, sier Næsgaard.

Mistet ny veikontrakt

Tirsdag ble det klart at Vegvesenet valgte bort OSSA i anbudskonkurransen om et større vegprosjekt ved Kongsberg. Dette til tross for at det spanske selskapet hadde levert et anbud som var betydelig lavere enn konkurrentene. Etter at kontrakten med Sørkjosen ble hevet står selskapet igjen med kun ett norsk oppdrag, et vann og avløpsprosjekt for Oslo kommune.

Næsgaard sier til Nordlys at de ikke har gitt opp det norske markedet.

– Vi har en klar intensjon om å fortsette i Norge, og jobber målrettet for å tilpasse oss kravene i dette krevende markedet, sier Næsgaard.

Kommentarer til denne saken