Tromsø-skolen er bare tre år gammel, likevel fant brannvesenet flere feil

Tromsø Brann og redning var på tilsyn på skolen i januar, og oppdaget flere avvik.