Her vil de bygge nytt boligfelt på Sommarøy

Sommarøy Invest AS har fremmet et forslag om å bygge nytt boligfelt på Sommarøy.