Gå til sidens hovedinnhold

- Som man­ge and­re tolv­årin­ger den gan­gen skjøn­te jeg ikke hva som skjed­de. Men en ting skjøn­te jeg, det var feil og urett­fer­dig

Ti år et­ter de gru­ful­le ter­ror­ak­sjo­ne­ne ble det av­holdt en min­ne­mar­ke­ring i Tromsø sent­rum.

For abonnenter