Nå har Egon Holstad skrevet bok om den norske kaffesjela.