Vann- og avløpsetaten i Tromsø kommune har gjennom sommeren kontrollert badeplassene i Tromsø kommune for bakterieverdier.

De kontrollerer til vanlig Telegrafbukta og badestranden på Tomasjordneset,og har funnet ut at ved sistnevnte er det for høye bakterieverdier.

De fraråder nå folk å bade fra stranden.

Urenset kloakk

Tor-Inge Kjeldsen, fungerende VA-sjef i kommunen, forteller at det er første gang i sommer de har registrert for høye bakterieverdier ved badestranden.

- De høye verdiene skyldes at det foregår ombygging av renseanlegget i Tomasjord. Dette gjør at urenset kloakk renner ut fra renseanlegget.

Han forteller at renseanlegget ligger et godt stykke fra stranden, men at det hjelper lite når bakterieverdiene er for høye.

Bakteriene det er snakk om er tarmbakterier av gruppen E. coli.

- Bad et annet sted

VA-sjefen forteller at kommunen nå har satt opp skilt ved badestranden der de advarer mot bading.

- Det er jo synd at dette skjer når vi har så fine dager, men slik er av og til. Vi må bare oppfordre folk til å bade et annet sted.

I Telgrafbukta var bakterieverdiene helt fine.