NGI-rapport om dødsskredet: Tok en annen rute enn planlagt

Skredet som krevde fire menneskeliv i Tamokdalen, ble utløst i 40 grader bratt terreng. Skifølget ble fraktet inntil 570 meter før de ble begravd av snømassene.