Leger, sykepleiere og utstyr på vei til Svalbard: Her tar redningsteamet fra Tromsø lufthavn

Av

Leger og sykepleiere fra UNN på vei etter mulig snøskred ved Barentsburg.