Evakuerer boliger på Svalbard

SKRED: Flere boliger ble truffet av et stort snøskred på Longyearbyen i februar. Sysselmannen på Svalbard evakuerer seks personer fra 22. desember i frykt for nye skred.

SKRED: Flere boliger ble truffet av et stort snøskred på Longyearbyen i februar. Sysselmannen på Svalbard evakuerer seks personer fra 22. desember i frykt for nye skred. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Seks personer evakueres på grunn av snøskredfare i Longyearbyen.

DEL

Sysselmannen på Svalbard har tirsdag ettermiddag besluttet å evakuere 12 boliger i Lia-området i Longyearbyen.

Evakueringen trår i kraft 22. desember. Årsaken er fare for snøskred, melder sysselmannen på sine egne nettsider. Samtidig innføres det ferdselsforbud i øvre del av Lia.

- Forbudet er begrunnet i faren for enkeltpersoners og allmennhetens sikkerhet fordi området er spesielt utsatt for snøskred. Gjeldende ordning med en kombinasjon av lokalt snøskredvarslingssystem og mulige evakueringsbeslutninger basert på skredfaglige råd etterlater en for stor restrisiko og uforutsigbarhet til at de aktuelle husene kan være bebodd om vinteren, så lenge tiltak for snøskredsikring av bebyggelsen ikke er iverksatt, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Seks personer rammet

Ifølge NRK Troms er tre av de 12 boligene bebodd. Til sammen seks personer, herunder en familie, må dermed finne seg et annet sted å bo i julen.

Forbudet gjelder så lenge det er fare for snøskred i området, forutsatt av skredsikringstiltak ikke iverksettes.

- Erfaringer fra de siste to årene viser at det allerede fra desember av kan oppstå værsituasjoner som medfører økt snøskredfare og behov for lokale snøskredvurderinger for utsatt bebyggelse i Longyearbyen. Sysselmannen varslet derfor i brev 27. mars i år til Longyearbyen lokalstyre at forbud mot ferdsel og opphold i dette området ville bli besluttet når snøen på nytt la seg, sier Askholt.

To år siden dødsskred

Hun utelukker ikke ytterligere evakuering dersom forholdene skulle tilsi det. Sysselmannen gjør også oppmerksom på at alle må ta nødvendige forholdsregler dersom de ferdes i snøskredutsatte områder i Lia og under Sukkertoppen.

19. desember 2015 gikk et stort snøskred fra nettopp Sukkertoppen og rammet flere hus. En to år gammel jente og en 42 år gammel mann omkom. I februar i år gikk det også et stort skred i samme område. Da ble flere hundre personer evakuert.

Artikkeltags