Allerede i første halvdel av 2021 skal framtiden til Alfheim svømmehall avgjøres. Tromsø kommune jobber nå med å utarbeide en innstilling som de kan oversende til politisk behandling tidlig på nyåret. Ifølge avdelingsdirektør for bymiljø i kommunen, Mette Mohåg, skal dette skje «snarest mulig».

Nå vil kommunen også hente råd fra det som kanskje er noe uventet hold. Like før jul sendte nemlig Mohåg et brev til Tromsøbadet, hvor man ber om råd i prosessen rundt Alfheims framtid.

Etableringen av Tromsøbadet var i sin tid avgjørende for at kommunen vedtok å stenge Alfheim svømmehall, en stenging som ble framskyndet av koronapandemien. Direktør Mohåg skriver imidlertid:

«(...) vi tenker det er naturlig at foretaket gis anledning til å komme med innspill og tanker rundt Alfheim».

Hun påpeker at badelandet allerede har det hun kaller en «betydelig erfaring og kompetanse på drift av badeanlegg».

Skal forbli svømmehall

Premisset er klart. Alfheim skal forbli en svømmehall. Det er ønsket både av kommunen og fylkeskommunen, og vil være en forutsetning når Riksantikvaren etter alle solemerker snart vedtar bygget som fredet.

Utfordringen er økonomien. Kommunen tapte penger på svømmehallen fram til den stengte i mars i år. Enda verre, en rehabilitering av anlegget er anslått til å koste 80 til 100 millioner kroner.

En tenketanke, bestående av både arkitekter, næringslivsfolk og politikere, la i april fram en alternativstudie om Alfheims framtid. Blant annet foreslås det at anlegget retter seg mot et eldre publikum, og spesialiserer seg på velvære i tillegg til driften av svømmeanlegget.

Høy kostnad

Tenketanken mener også at Alfheim ikke nødvendigvis må eies utelukkende av kommunen.

Den høye kostnaden med å renovere Alfheim setter, ifølge tenketanken, «eierskapet under press, noe som trekker i retning av at man må søke etter alternative eierskaps- og driftsformer».

Riksantikvaren har siden slutten av 2019 jobbet med en fredningssak på bygget som i likhet med Ishavskatedralen ble tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig.

Alfheim svømmehall åpnet for publikum i 1965.