Snart må kommunen si nei til nye boligfelt. Og Per skal passe på at det faktisk skjer

«Alle» vil bygge i Tromsø, men noen planer må skrinlegges. Og kommunen kan ikke svare på hvilke.