Gå til sidens hovedinnhold

Snart kan fartsgrensen på E8 hoppe opp og ned etter føret

Artikkelen er over 5 år gammel

Selvkjørende biler og variable fartsgrenser. Samarbeid med Finland åpner nye muligheter på E8.

Norske og finske vegmyndigheter har inngått samarbeid om ITS på E8. ITS er forkortelse for intelligente transporttjenester og systemer. Mandag signerte partene av avtale om enhetlig varsling av vær, føre og trafikkhendelser på begge sider av grensen.

Nedslagsområdet er fra Skiboten i Storfjord kommune til Kolari i Finland, langs E8.

- Mange har nok en oppfatning av at intelligente trafikksystemer er noe som først og fremst er aktuelt i storbyer og på høytrafikkerte veger. Men dette er teknologi vi i Nord-Norge kan ha stor nytte av, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen, Region nord.

Sanntidsdata

Statens vegvesen har i dag flere ITS-prosjekter gående rundt om i landet, som kan være aktuelle for utprøving på europavegen mellom Norge og Finland.

- ITS handler om å utnytte tilgjengelig informasjon på beste mulige måte. Hvis trafikantene kan få god informasjon om føreforhold og hendelser på vegen, blir planleggingen av kjøreturen bedre og ferden blir tryggere, sier Naimak.

I tillegg ser Statens Vegvesen på muligheter for å effektivisere og forbedre driften og vedlikeholdet av vegnettet.

- For eksempel ved at entreprenørene får sanntidsdata om veg- og føreforholdene, og kan prioritere ressursene deretter, forklarer Naimak.

Variable fartsgrenser

Noen andre eksempler på ITS er variable fartsgrenser, som justeres utfra føreforholdene, varsling til trafikanter om dyr i vegbanen og værovervåkning.

- Variable fartsgrenser er en ting man i fremtiden kan se for seg. Det må henge sammen med lovgivningen, men det interessante her er jo teknologien, at den informasjonen blir mottatt i bilen, sier Naimak.

Teknologien åpner også for at kjøretøy kan kommunisere seg i mellom.

- Informasjon fra et kjøretøy til et annet kan bidra til at sikkerhetne øker, ved at man kan melde fra om hendelser og forhold på veien, legger han til.

Nøyaktig hvilken type teknologi det skal satses på i nord, er imidlertid fortsatt usikkert.

Selvkjørende biler

I Muonio har finnene etablert et lukket anlegg for kjøretøytesting. Anlegget er også egnet til utprøving av selvkjørende biler.

- Førerløse kjøretøy og «biltog» med ledebil, representerer den ene ytterenden av ITS. På den andre har vi systemer vi bruker i dag, for eksempel værstasjoner og trafikkstyring i sanntid, med variable skilt, sier regionsjefen.

Nøkkelen til et virkelig intelligent transportsystem ligger i informasjonsflyten; at de forskjellige delene av systemet – inklusiv kjøretøyene – snakker med hverandre.

- Korrekt informasjon gjør trafikantene i stand til å gjøre gode valg, noe som gir økt sikkerhet og bedre regularitet, sier Naimak.

Avtalen mellom norske og finske vegmyndigheter strekker seg over tre år.

Kommentarer til denne saken