Troms fylkestrafikk har den siste tiden hatt tett dialog med bussoperatørene Tide Buss og Torghatten Buss for å forberede til åpning av fordøren.

På bakgrunn av innspill fra tillitsvalgte og vernetjenesten hos operatørselskapene har Troms fylkestrafikk kontaktet det kommunale smittevernapparatet i Tromsø og Harstad for å få en smittevernfaglig vurdering av risikoen ved dette.

– Det viktigste for oss er å ivareta et godt smittevern om bord. Vi har hele tiden fulgt nasjonale retningslinjer og har den siste tiden også hatt løpende kontakt med de lokale smittevernmyndighetene for å vurdere smitterisikoen ved å åpne fordøren. Signalene fra Tromsø kommune og Harstad kommune er at det er liten smitterisiko ved å åpne fordøren, sier daglig leder i Troms fylkestrafikk Kurt Bones.

Oppfordrer til forhåndskjøpt billett

Det vil fortsatt ikke være anledning til å betale med kontanter på bussen. Troms fylkestrafikk anbefaler alle til å benytte seg av Troms Billett-appen til billettkjøp.

– Passasjerer som har mulighet til å kjøpe billett i Troms Billett-appen oppfordres fortsatt til det, men denne billetten skal ikke vises til sjåføren, sier Bones.

Unngå kontakt med sjåfør

Bones forteller at de reisende blir bedt om å ikke stoppe opp hos sjåfør lenger enn nødvendig.

– Les av kortet på kortleser eller bankterminal. Gjør dette raskt og med god avstand til sjåfør, oppfordrer Bones videre.

I Tromsø by oppfordres passasjerer til å fortsatt benytte midtre inngang hvis de har kjøpt billett på forhånd eller skal lese av reisekort.

Lave smittetall

Bones minner om at det oppfordres til å ikke benytte kollektivtrafikk hvis man er syk, at man kun bør benytte kollektivtrafikk hvis man må, og unngår reiser i rushperiodene.

Han viser også til at det er svært lave smittetall i Troms, men at Troms fylkestrafikk er klare til å iverksette tiltak hvis smittesituasjonen skulle endre seg.

– Dersom smittesituasjonen skulle endre seg vil vi i samarbeid med myndighetene og operatørselskapene gjøre tiltak, avslutter Kurt Bones i Troms fylkestrafikk.