Den alvorlige og smittsomme virussykdommen infeksiøs lakseanemi er oppdaget ved to oppdrettsanlegg i Ibestad kommune i Troms.

Sykdommen er oppdaget på anlegget 31757 Kasteberget, hvor Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS driver med oppdrett av laks, opplyser Mattilsynet.

Alle som ferdes i området, må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom. For å begrense smittespredning er anlegget blant annet ilagt forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Slakting av fisken er allerede begynt.

Viruset kan føre til sykdom hos laks, men er ufarlig for mennesker. (NTB)