Smitten er raskt på retur i Tromsø kommune. Det viser i alle fall de offisielle tallene fra Tromsø kommune, som nå har publisert sin ukesrapport.

Siste uke er antall nye registrerte tilfeller gått ned med 35 prosent.

– Det er stor usikkerhet hvor tett dette henger sammen med den reelle smitteutviklingen siden fokuset på covid-19 har gått ned. Det er grunn til å tro at andelen som er smittet og som tar en test og rapporterer positiv testsvar blir gradvis mindre, skriver kommunelegen i rapporten.

Men antall som oppsøker legevakt på grunn av smitte går også ned, det samme gjør antall liggedøgn på UNN. Utviklingen følger resten av landet.

– Sannsynligvis er smittetoppen passert for de fleste aldersgrupper, men med usikkerhet rundt de eldste. Dette betyr også at man må anta at sykefraværstoppen er nådd, og at sykefraværet gradvis vil gå videre ned de neste ukene.