(Nord24)

Etter fredagens nyhet om at regjeringen åpner for at kommuner kan ta i bruk koronapass, var ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap), raskt ute med at Tromsø skulle ta passet i bruk. Og det skulle gjøres raskt.

Målet var å få på plass en ordning med koronapass etter formannskapsmøte tirsdag. Imidlertid har ikke regjeringen gjort ferdig den nye forskriften, og dermed måtte Wilhelmsen utsette innføringen.

Det er nå ventet at regjeringen vil ha en forskrift om bruk av koronasertifikat ferdig i løpet av uken. Med det utgangspunktet er ordfører Gunnar Wilhelmsen sin ambisjon at næringslivet i Tromsø skal kunne ta i bruk koronapasset allerede på fredag

Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis, sier at forskriften vil sette rammer og føringer til hvordan bruken av koronapass vil se ut i praksis, og at de derfor avventer den før de kan si noe hvilke løsninger de forskjellige bedriftene kan ta i bruk.

– Nå er det jo slik at koronapasset kan vises på telefonen, slik man gjør ved reiser i EU. Dette kan gjøres i døren, men for små bedrifter vil det være utfordrende å måtte ansette én ekstra person for å stå i døren og sjekke pass. Det er derfor viktig hvordan veilederen blir utarbeidet, slik at det ikke kommer uhensiktsmessige pålegg til bedriftene. For her er det mange ulike måter å gjøre det på og det krever god dialog med partene i arbeidslivet, som har nær kontakt med bedriftene.

Hun forteller at i Danmark varierer det hvordan utesteder og restauranter sjekker koronapass.

– Noen steder er det slik at du viser passer når du bestiller. Så det kan også være et alternativ.

For kafeen Smørtorget i Tromsø sentrum, vil det siste alternativet passe best.

- Å ha en person i døren som sjekker koronapass vil medføre ekstrakostander for oss. Det ville vært veldig vanskelig, sier Hilde Eilertsen, innehaver av kafeen.

- Så hvordan spisesteder og utesteder skal gjennomføre dette må tenkes nøye gjennom, sier hun.

Eilertsen forteller at Smørtorget har flere store rom, som gjør at det er lettere å holde avstanden mellom bordene. Hun er imidlertid glad for kommunen åpner for koronapass.

– Hvis det hadde kommet strengere tiltak eller nedstengninger, er det trolig at jeg måtte ha lagt ned. Så koronapass gir oss da en mulighet.

Arthur Mack, som driver Prelaten, Nyt og La Famiglia, tror ikke at innføring av koronapasset vil by på spesielt store problemer.

– Vi sjekker jo allerede gjestenes ID ved inngangen, så det blir ikke vanskelig å også sjekke koronapass.

Ved restauranter som ikke har vakt i døren, kan gjestene sjekkes ved ankomst.

– Det er ikke verre enn å sette opp et skilt om at man viser koronapasset når man blir henvist til bordet.

Akkurat hvordan ordningen gjennomføres i praksis vil bli bedre klarlagt når forskriften kommer på plass, sier Mack.

– Og da er det viktig at den er presis på hvordan dette skal gjennomføres. I Italia brukes det eksempelvis en app til å lese av qr-koden på koronapasset på mobil eller fra en utskrift. Det gjør at man kan komme inn selv om man ikke har smarttelefon, samt at kontrollen sikrer at man ikke kan jukse ved å bruke andre sine koronapass.

(Saken fortsetter under bilde)

Raskt og hurtig

I løpet av uken skal NHO Arktis i møte med Tromsø kommune for å diskutere hvilke ordninger som kan fungere i Tromsø. Møtet må imidlertid gjøres etter at regjeringen har utarbeidet veilederen.

Hvis Tromsø kommune skal innføre bruk av koronapass allerede fra fredag av, må det jobbes raskt, forteller Baik.

– Det er en praktisk side av dette, altså hvordan bedriftene skal innføre sjekk av passene, som også må komme på plass. Så her må det jobbes raskt og riktig, sier hun.

Baik understreker også at det bør ligge en frivillighet i bunn og at utestedet, ut ifra dagens situasjon, må kunne få velge å innføre koronapass.

– Det har med trygghet å gjøre, for både gjester og ansatte. Samtidig må man ikke pålegge utesteder å innføre et slikt pass. Ordningen må utarbeides slik at det blir et alternativ, ikke et krav. Hvis smittesituasjonen forverres slik at innføring av 1-meterkravet blir vurdert, må påbud om koronapass bli innført isteden.