Slik vil behandlingen av korona-pasientene bli på UNN: – Vi mener vi har en god plan

Sykehuset rydder en egen fløy, der pasientene vil bli plassert oppover i etasjene etter alvorlighetsgrad.