Flere hundre antall dimmeklare vernepliktige og ansatte bosatt sørpå har nå problemer med å komme seg hjem fra Indre Troms.

SAS er eneste selskap som flyr fra Bardufoss, og har avtale med Forsvaret. Alle avganger fra Kirkenes er også innstilt. Og Norwegian er fullbooket.

– Det ble chartret fly, leid busser og noen satt 15 timer i bilen for å komme seg sørover. Jeg var en av dem, sier løytnant Nicholas Tidemann til Forsvarets forum. Han føler mest med de dimmeklare vernepliktige som skulle hjem til familien.

Forsvarets logistikkorganisasjon har satt store ressurser på saken. Noen får busser til Evenes og Tromsø i den grad det er billetter å oppdrive. Men mandag settes en av Forsvarets egne transportfly inn. Da tar en Hercules av fra Evenes i retning sørover, fullastet av dimmeklare vernepliktige.