Slik ser fylkesveien ut etter jord- og steinraset. Dette sier geologen etter å ha vært på befaring

Lørdag morgen ble Andersdalveien sperret ved Isbergan-tunnelen grunnet jordras.