Slik ligger over 50 gravsteiner i «bakgården» til Elverhøy kirke